SKG Keurmerk

Herziening Sterrensystematiek Ongetwijfeld bent u bekend met de SKG-sterren die op hang- en sluitwerk aangebracht worden. Aan de hand van het aantal sterren is zichtbaar hoe inbraakwerend het hang- en sluitwerk is. Inbraakwerend hang- en sluitwerk wordt beproefd volgens de norm nen 5089. In september 2009 is een nieuwe versie van deze norm gepubliceerd, hierin is een wijziging opgenomen met betrekking tot de toekenning van het aantal sterren. De sterrensystematiek is hierin zodanig aangepast, dat er een logische relatie ontstaat tussen de weerstandklasse van inbraakwerende ramen en deuren en het aantal sterren op hang- en sluitwerk. Dit maakt het toepassen van hang- en sluitwerk met sterren een stuk logischer, zowel bij nieuwbouwwoningen als ook bij bestaande woningen en overige gebouwen.

De wijziging Certificatie van hang- en sluitwerk door skg gebeurt op basis van beoordelingsrichtlijn brl 3104, die voor de uitvoering van beproevingen en de classificatie verwijst naar de norm nen 5089. Door de gewijzigde norm nen 5089 zijn de bestaande skg gecertificeerde producten opnieuw geclassificeerd. De nieuwe sterren classificatie is ingegaan op 1 maart 2010. Dit betekent dat hang- en sluitwerk, geschikt voor ramen en deuren met inbraakwerendheidsklasse 2 nu ook skg**® krijgen. Hang- en sluitwerk dat geschikt is voor inbraakwerendheidsklasse 3 krijgt skg***®. Bij veel hang- en sluitwerkproducten betekent dit, dat de producten een skg-ster erbij krijgen. Producten die niet zelfstandig een raam of deur voldoende inbraakwerend kunnen maken, blijven voorzien van skg*®. Dit geldt bijvoorbeeld voor raamboompjes, want daarvan zijn er meestal twee nodig om de juiste inbraakwerendheid te verkrijgen.
Deze wijzigingen in het aantal sterren hebben geen invloed op de kwaliteit van het hang- en sluitwerk, producten met de oude sterren aanduiding blijven dus gewoon toepasbaar binnen de bestaande beveiligings- en toepassingsrichtlijnen. De skg tekens zoals op de producten aangebracht blijven gelijkvormig. Wijzigingen van het aantal sterren per productype treft u aan op de achterzijde. In theorie kunnen met skg**® producten nu dus gevelelementen voor de nieuwbouw geproduceerd worden, die voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2. En met skg***® producten kunnen ramen en deuren geproduceerd worden die voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 3. De inbraakwerendheid van ramen en deuren wordt echter niet alleen bepaald door het hang- en sluitwerk. Uiteraard dient ook de constructie van het raam of de deur sterk genoeg te zijn. Deze beoordeling vindt plaats door het uitvoeren van een beproeving volgens de Nederlandse norm nen 5096, inbraakwerendheid van dak of gevelelementen (gelijkwaardig aan Europese voornormen env 1627-1630).

Bestaande (woning)bouw Voor het beveiligen van ramen en deuren in de bestaande (woning)bouw dient de beveiligingsrichtlijn gehanteerd te worden. Hierbij geldt, dat met hang- en sluitwerk voorzien van skg*® of skg**® een inbraakwerendheid van 3 minuten te realiseren is. Met hang- en sluitwerk voorzien van skg***® is een inbraakwerendheid van 5 minuten te realiseren.

Nieuwbouw Voor nieuwbouwwoningen geldt, dat de inbraakwerendheid van ramen en deuren kan worden aangetoond met behulp van een inbraakwerendheidsbeproeving door skg of shr. Daarbij worden de ramen en deuren, inclusief hang- en sluitwerk beproefd. Als het hang- en sluitwerk voorzien is van skg-sterren mogen deze uitgewisseld worden voor functioneel gelijkwaardige producten met hetzelfde aantal sterren.

Bestektekst, voor nieuwbouw Primair moet er een eis gesteld worden aan de inbraakwerendheid van het complete gevelelement. Secundair moet de eis worden opgenomen dat het toegepaste hang- en sluitwerk gecertificeerd moet zijn (dat wil zeggen: duurzaam en van minimaal dezelfde kwaliteit als indertijd getest). Dit kan geregeld worden door in bestekken van zowel woningbouw als utiliteitsbouw het volgende op te nemen:
• De gevelelementen moeten voldoen aan klasse 2 (of 3) van nen 5096
• Het hang- en sluitwerk moet gecertificeerd zijn volgens brl 3104 (skg-sterren)
SKG photo skg_zpsacfd01ee.jpg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Contact

We verheugen ons op een prettige samenwerking!

Neem contact met ons op via het volgende emailadres: wimvanschaijk@home.nl
Jan Dobbelsteenstraat 18
5472 PK LOOSBROEK
0413-229831
06-51592411

KVK 16089801